Açıq bilgilər

There's ability to download dataset for an every monitoring cycle in Infometer system using two formats, JSON and CSV. JSON file is for machine data processing. CSV file is for research it can be opened by spreadsheet application.

Data available to download from finished monitoring cycles pages. For understanding data to download, we suggest familiarize with dövlət qurumlarının rəsmi saytlarının monitorinqinin metodologiyası.

JSON formatında yüklənən bilgilərin strukturu

Təyinat Təsvir Mümkün qiymətləndirmə
"monitoring": { Monitorinq dövrü
"name": Monitorinq dövrünün adı
"tasks": [{ Monitoriqndüvründə qurumların düzümü
"id": Bilgi bazasında qurumun identifikasiya nömrəsi
"name": Qurumun adı
"url": Qurumun saytı URL
"position": Reytinqdə qurumun yeri Doğal say
"openness_initial": saytın şəffaflığının qiymətləndirilməsi qurumun ekspertlərlə etibarən 0.000 qədər 100.000
"openness": Saytın şəffaflığının final nəticəsi etibarən 0.000 qədər 100.000
"scores": [{ Qurumun saytının monitorinq dövrü ərzində parametrlər üzrə nəticələrin düzülüşü
"name": Parametrin adı
"pk": Bilgi bazasında parametrlər üzrə qiymətləndirmənin identifikasiya nömrəsi
"id": Bilgi bazasında parametrlərin identifikasiya nömrəsi
"social": Sosil əhəmiyyət faktoru dəyəri {1, 2, 3}
"found": Faktorların dəyəri «Mövcudluq» {0, 1}
"сomplete": Faktorların dəyəri «Tamlıq» {0.2, 0.5, 1}
"topical": Faktorların dəyəri «Aktuallıq» {0.7, 0.85, 1}
"accessible": Faktorların dəyəri «Çatım rahatlığı» {0.9, 0.95, 1}
"hypertext": Faktorların dəyəri «HTML-çatımlıq» {0.2, 1}
"document": Faktorların dəyəri «Sənədlərə çatım» {0.85, 1}
"image": Faktorların dəyəri «Şəkillərə çatım» {0.95, 1}
"type": Parametr tipi {'other', 'npa'}
"revision": Parametr nəticələri versiyaları {'default', 'initial'}
"links": Links to found information
"recommendations": Recommendations from experts
"license": { Data use terms
"source": Data source URL

Dataset təsviri

  • Qurumlara uyğun parametrlərin sayı müxtəlifdir, parametrlər ayrı-ayrı qurumlara spesifik ola bilər.
  • Həmin parametrlər Aktuallıq, Çatım rahatlığı, HTML rahatlığı, Sənədlərin çatımlılığı, Dolğunluq, Şəkillərə çatım kriteriyaları üzrə qurumlara görə qeyri relevant ola bilər
  • Parametr tipləri iki cür qiymətləndirilə bilər: 1) "other" parametrlərin mütəxəssislər tərəfindən formulə edilməsi; 2) "npa" parametrlərin normativ hüquqi aktlar vasitəsilə formuləsi
  • Parametrlər iki cür qiymətləndirilir: 1) "initial" ekspertlərlə qurum nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasından əvvəl tərtibi; 2) \"default\" ekspertlərlə qurum nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasından sonra tərtibi.

CSV formatda yüklənmiş bilgilərin strukturu

Təyinat Təsvir Mümkün qiymətləndirmə
1 Monitoring Monitorinq dövrünün adı
2 Organization Qurumun adı
3 Organization_id Bilgi bazasında qurumun identifikasiya nömrəsi
4 Position Reytinqdə qurumun yeri Doğal say
5 Initial Openness saytın şəffaflığının qiymətləndirilməsi qurumun ekspertlərlə etibarən 0.000 qədər 100.000
6 Openness Saytın şəffaflığının final nəticəsi etibarən 0.000 qədər 100.000
7 Parameter Parametrin adı
8 Parameter_id Bilgi bazasında parametrlərin identifikasiya nömrəsi
9 Found Faktorların dəyəri «Mövcudluq» (0; 1)
10 Complete Faktorların dəyəri «Tamlıq» (0,2; 0.5; 1; not relevant)
11 Topical Faktorların dəyəri «Aktuallıq» (0,7; 0,85; 1; not relevant)
12 Accessible Faktorların dəyəri «Çatım rahatlığı» (0,9; 0,95; 1; not relevant)
13 Hypertext Faktorların dəyəri «HTML-çatımlıq» (0,2; 1; not relevant)
14 Document Faktorların dəyəri «Sənədlərə çatım» (0,85; 1; not relevant)
15 Image Faktorların dəyəri «Şəkillərə çatım» (0,95; 1; not relevant)
16 Social Sosil əhəmiyyət faktoru dəyəri (1, 2, 3)
17 Type Parametr tipi ('other', 'npa')
18 Revision Parametr nəticələri versiyaları ('default', 'initial')
19 Links Links to found information
20 Recommendations Recommendations from experts

Dataset təsviri

  • Qurumlara uyğun parametrlərin sayı müxtəlifdir, parametrlər ayrı-ayrı qurumlara spesifik ola bilər.
  • Həmin parametrlər Aktuallıq, Çatım rahatlığı, HTML rahatlığı, Sənədlərin çatımlılığı, Dolğunluq, Şəkillərə çatım kriteriyaları üzrə qurumlara görə qeyri relevant ola bilər
  • Parametr tipləri iki cür qiymətləndirilə bilər: 1) "other" parametrlərin mütəxəssislər tərəfindən formulə edilməsi; 2) "npa" parametrlərin normativ hüquqi aktlar vasitəsilə formuləsi
  • Parametrlər iki cür qiymətləndirilir: 1) "initial" ekspertlərlə qurum nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasından əvvəl tərtibi; 2) \"default\" ekspertlərlə qurum nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasından sonra tərtibi.