Statistika

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Общественные советы

Monitorinq durumu ilkin dəyərləndirmə
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyul 23, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Avq. 19, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Sent. 6, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Sent. 18, 2019
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 0
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Eksperlətin aktivi 3

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

Monitorinq durumu nəticələrin ümumiləşdirilməsi
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Aprel 23, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi İyul 17, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Avq. 9, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Avq. 21, 2019
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 18
Qurumun aktivləri 6
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 112
Ekspert şərhi 109
ilkin ortalama şəffaflıq 53.934
Faktiki ortalama şəffaflıq 54.204