Statistika

2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq durumu ilkin dəyərləndirmə
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Noy. 3, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Noy. 29, 2020
Monitorinq qurumları 88
Saytların monitorinqi bitdi 88
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Eksperlətin aktivi 4

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

Monitorinq durumu nəticələrin ümumiləşdirilməsi
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 13, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Noy. 9, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 61.214
Faktiki ortalama şəffaflıq 62.079

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

Monitorinq durumu nəticələrin ümumiləşdirilməsi
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Sent. 21, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Okt. 3, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Okt. 17, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Okt. 31, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 69.451
Faktiki ortalama şəffaflıq 70.194