Statistika

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

Monitorinq durumu qarşılıqlı əlaqə
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 22, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Noy. 25, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Dek. 13, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2019
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 72
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 15
Qurumun aktivləri 10
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 158
Ekspert şərhi 147
ilkin ortalama şəffaflıq 65.451
Faktiki ortalama şəffaflıq 66.705

копия 2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

Monitorinq durumu hazırlıq
Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 7, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Noy. 5, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Noy. 22, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 16, 2019
Monitorinq qurumları 86
Saytların monitorinqi bitdi 86
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 2
Eksperlətin aktivi 4