Statistika

Cari dövr Bitmiş monitorinq dövrü

Monitorinq dövrü seç

2021 (февраль): ФПА. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Fev. 12, 2021
Nəticələrin yayınlanma tarixi Fev. 24, 2021
Monitorinq qurumları 1
Saytların monitorinqi bitdi 1
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 1
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 74.231
Yekun ortalama şəffaflıq 74.231

2021 (февраль): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Fev. 16, 2021
Nəticələrin yayınlanma tarixi Fev. 20, 2021
Monitorinq qurumları 87
Saytların monitorinqi bitdi 87
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 61.434
Yekun ortalama şəffaflıq 61.434

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Sent. 21, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Okt. 3, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Okt. 17, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 69.451
Yekun ortalama şəffaflıq 70.194

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 13, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 61.215
Yekun ortalama şəffaflıq 62.079

2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Noy. 3, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Noy. 29, 2020
Monitorinq qurumları 88
Saytların monitorinqi bitdi 88
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 59.360
Yekun ortalama şəffaflıq 59.360

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi May 6, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi İyun 1, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi İyun 19, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Sent. 1, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 71.259
Yekun ortalama şəffaflıq 71.259

2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 1, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyul 7, 2020
Monitorinq qurumları 90
Saytların monitorinqi bitdi 89
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 50.101
Yekun ortalama şəffaflıq 50.101

2020: ФПА. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 15, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyun 25, 2020
Monitorinq qurumları 1
Saytların monitorinqi bitdi 1
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 1
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 69.359
Yekun ortalama şəffaflıq 69.359

2020: Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 11, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyun 22, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 56.890
Yekun ortalama şəffaflıq 56.890

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Fev. 11, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Mart 30, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Aprel 30, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi May 27, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 52.643
Yekun ortalama şəffaflıq 52.643