Statistika

Cari dövr Bitmiş monitorinq dövrü

Monitorinq dövrü seç

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Sent. 21, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Okt. 3, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Okt. 17, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 69.451
Yekun ortalama şəffaflıq 70.194

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 13, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2020
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 71
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 61.215
Yekun ortalama şəffaflıq 62.079

2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Noy. 3, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Noy. 29, 2020
Monitorinq qurumları 88
Saytların monitorinqi bitdi 88
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 59.360
Yekun ortalama şəffaflıq 59.360

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi May 6, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi İyun 1, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi İyun 19, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi Sent. 1, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 3
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 71.259
Yekun ortalama şəffaflıq 71.259

2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 1, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyul 7, 2020
Monitorinq qurumları 90
Saytların monitorinqi bitdi 89
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 50.101
Yekun ortalama şəffaflıq 50.101

2020: ФПА. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 15, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyun 25, 2020
Monitorinq qurumları 1
Saytların monitorinqi bitdi 1
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 1
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 69.359
Yekun ortalama şəffaflıq 69.359

2020: Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi İyun 11, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi İyun 22, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 56.890
Yekun ortalama şəffaflıq 56.890

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Fev. 11, 2020
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Mart 30, 2020
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Aprel 30, 2020
Nəticələrin yayınlanma tarixi May 27, 2020
Monitorinq qurumları 85
Saytların monitorinqi bitdi 85
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 0
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 52.643
Yekun ortalama şəffaflıq 52.643

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 22, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Noy. 25, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Dek. 13, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 17, 2019
Monitorinq qurumları 72
Saytların monitorinqi bitdi 72
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 16
Qurumun aktivləri 10
Eksperlətin aktivi 2
Qurum təmsilçisinin şərhi 158
Ekspert şərhi 158
ilkin ortalama şəffaflıq 65.451
Yekun ortalama şəffaflıq 66.744

2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

Monitorinq dəyərləndirməsi: başlama tarixi Okt. 7, 2019
Qarşılıqlı əlaqə mərhələsinin başlanma tarixi Noy. 2, 2019
Qarşılıqlı monitorinq tarixi Noy. 22, 2019
Nəticələrin yayınlanma tarixi Dek. 14, 2019
Monitorinq qurumları 86
Saytların monitorinqi bitdi 86
Qeydiyyatdan keçmiş qurumlar 3
Qurumun aktivləri 0
Eksperlətin aktivi 4
Qurum təmsilçisinin şərhi 0
Ekspert şərhi 0
ilkin ortalama şəffaflıq 29.135
Yekun ortalama şəffaflıq 29.135