მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 23 აპრილი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 20 მაისი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 14 ივნისი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 26 ივნისი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი ინტერაქცია
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 21 მარტი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 22 აპრილი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 17 მაისი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 23 მაისი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 30
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 16
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 240
ექსპერტის კომენტარები 232
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 53.466
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 54.684