მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 3 ნოემბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 29 ნოემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 88
შეფასებული ვებ-გვერდები 88
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 13 ოქტომბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 9 ნოემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 61.214
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 62.079

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 21 სექტემბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 3 ოქტომბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 17 ოქტომბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 31 ოქტომბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 69.451
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 70.194