მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Общественные советы

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 23 ივლისი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 19 აგვისტო, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 6 სექტემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 18 სექტემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 23 აპრილი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 17 ივლისი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 9 აგვისტო, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 21 აგვისტო, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 18
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 6
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 112
ექსპერტის კომენტარები 109
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 53.934
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 54.204