მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი ინტერაქცია
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 22 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 25 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 13 დეკემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 17 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 72
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 15
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 9
ჩართული ექსპერტი 2
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 151
ექსპერტის კომენტარები 145
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 65.451
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 66.690

копия 2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი მომზადება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 5 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 22 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 16 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 86
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 2
ჩართული ექსპერტი 4

2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 2 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 22 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 16 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 86
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 29.135
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 29.135