მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 21 სექტემბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 5 ოქტომბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 19 ოქტომბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 31 ოქტომბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი მომზადება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 10 აგვისტო, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 17 სექტემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 1
ჩართული ექსპერტი 3

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 6 მაისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 19 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 1 ივლისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 71.259
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 71.259

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 თებერვალი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 30 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 აპრილი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 27 მაისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2