მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 15 ივნისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 90
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 6 მაისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 19 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 1 ივლისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 თებერვალი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 30 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 აპრილი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 27 მაისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2