მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 21 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 18 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 16 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი ინტერაქცია
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 2 სექტემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 1 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 7 ნოემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 72
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 11
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 6
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 132
ექსპერტის კომენტარები 101
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 42.204
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 42.456