მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 23 აპრილი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 20 მაისი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 14 ივნისი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 26 ივნისი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2