მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2018: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი ინტერაქცია
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 5 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 4 დეკემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 15 დეკემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 18 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 73
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 20
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 4
ჩართული ექსპერტი 5
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 13
ექსპერტის კომენტარები 7
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 34.798
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 34.875

2018: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные: инструменты обратной связи

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 15 ოქტომბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 19 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 7 დეკემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 13 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 72
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 22
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 12
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 93
ექსპერტის კომენტარები 99
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 48.751
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 51.746

2018: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი დასრულება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 ოქტომბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 12 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 ნოემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 18 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 84
შეფასებული ვებ-გვერდები 82
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 13
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 4
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 46
ექსპერტის კომენტარები 44
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 25.545
მიმდინარე საშუალო ღიაობა 26.090

2017: Образовательные учреждения. Информационно-методические центры СПб.

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 27 ივნისი, 2017
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 31 ივლისი, 2017
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 6 აგვისტო, 2017
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 20 აგვისტო, 2017
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 700
შეფასებული ვებ-გვერდები 1
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 1