მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2017: Образовательные учреждения. Информационно-методические центры СПб.

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 27 ივნისი, 2017
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 31 ივლისი, 2017
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 6 აგვისტო, 2017
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 20 აგვისტო, 2017
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 700
შეფასებული ვებ-გვერდები 1
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 1