მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

копия 2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი მომზადება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 5 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 22 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 16 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 86
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 2
ჩართული ექსპერტი 4