მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგიდასრულებული მონიტორინგი

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი მომზადება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 27 აპრილი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 19 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 1 ივლისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3

2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 2 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 10 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 24 მარტი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 31 მარტი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 0
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი თავდაპირველი შეფასება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 თებერვალი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 30 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 აპრილი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 27 მაისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 41
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2

копия 2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის სტატუსი მომზადება
მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 5 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 22 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 16 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 86
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 3
ჩართული ექსპერტი 4