მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგი დასრულებული მონიტორინგი

მონიტორინგის ციკლის შერჩევა

2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 21 მარტი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 22 აპრილი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 17 მაისი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 23 მაისი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 41
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 25
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 690
ექსპერტის კომენტარები 659
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 53.521
საბოლოო საშუალო ღაობა 56.987

2018: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 5 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 4 დეკემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 21 დეკემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 25 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 73
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 24
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 8
ჩართული ექსპერტი 5
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 125
ექსპერტის კომენტარები 114
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 34.808
საბოლოო საშუალო ღაობა 36.702

2018: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 ოქტომბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 12 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 ნოემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 18 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 84
შეფასებული ვებ-გვერდები 82
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 13
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 4
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 46
ექსპერტის კომენტარები 44
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 25.545
საბოლოო საშუალო ღაობა 26.090

2018: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные: инструменты обратной связи

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 15 ოქტომბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 19 ნოემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 7 დეკემბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 13 დეკემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 72
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 22
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 12
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 93
ექსპერტის კომენტარები 108
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 48.751
საბოლოო საშუალო ღაობა 52.121

2018: Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 აგვისტო, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 15 ოქტომბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 26 ოქტომბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 1 ნოემბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 59
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 29
ჩართული ექსპერტი 5
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 249
ექსპერტის კომენტარები 249
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 41.376
საბოლოო საშუალო ღაობა 45.730

2018: Открытые данные субъектов РФ - инструменты обратной связи (осень)

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 1 ოქტომბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 15 ოქტომბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 38.815
საბოლოო საშუალო ღაობა 38.815

2018: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Планы, отчеты, участие

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 9 სექტემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 20 სექტემბერი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 5 ოქტომბერი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 10 ოქტომბერი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 46
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 21
ჩართული ექსპერტი 5
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 143
ექსპერტის კომენტარები 133
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 37.679
საბოლოო საშუალო ღაობა 40.132

2018: Федеральные органы исполнительной власти. Минпросвет России. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 5 აგვისტო, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 6 აგვისტო, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 1
შეფასებული ვებ-გვერდები 1
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 19.345
საბოლოო საშუალო ღაობა 19.345

2018: Муниципальные открытые данные. Администрации городов с численностью постоянного населения от 100 тыс. человек (кроме городов федерального значения). Транспортные данные

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 13 ივნისი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 27 ივნისი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 10 ივლისი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 31 ივლისი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 168
შეფასებული ვებ-გვერდები 168
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 50
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 8
ჩართული ექსპერტი 6
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 129
ექსპერტის კომენტარები 158
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 23.678
საბოლოო საშუალო ღაობა 24.363

2018: Умное со-управление. Социальные сети муниципалитетов

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 1 მაისი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 18 ივნისი, 2018
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 21 ივლისი, 2018
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 31 ივლისი, 2018
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 46
შეფასებული ვებ-გვერდები 46
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 26
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 14
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 224
ექსპერტის კომენტარები 198
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 23.995
საბოლოო საშუალო ღაობა 33.885