მონიტორინგის ციკლის სტატისტიკა

მიმდინარე მონიტორინგი დასრულებული მონიტორინგი

მონიტორინგის ციკლის შერჩევა

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 21 სექტემბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 3 ოქტომბერი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 17 ოქტომბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 17 დეკემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 69.451
საბოლოო საშუალო ღაობა 70.194

2020: Федеральные органы исполнительной власти. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 13 ოქტომბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 17 დეკემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 71
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 61.215
საბოლოო საშუალო ღაობა 62.079

2020 (ноябрь): Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 3 ნოემბერი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 29 ნოემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 88
შეფასებული ვებ-გვერდები 88
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 59.360
საბოლოო საშუალო ღაობა 59.360

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 6 მაისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 19 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 1 სექტემბერი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 3
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 71.259
საბოლოო საშუალო ღაობა 71.259

2020: Адвокатура. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 1 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 7 ივლისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 90
შეფასებული ვებ-გვერდები 89
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 50.101
საბოლოო საშუალო ღაობა 50.101

2020: ФПА. Выполнение требований закона № 400-ФЗ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 15 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 25 ივნისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 1
შეფასებული ვებ-გვერდები 1
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 1
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 69.359
საბოლოო საშუალო ღაობა 69.359

2020: Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 ივნისი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 22 ივნისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 56.890
საბოლოო საშუალო ღაობა 56.890

2020: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 11 თებერვალი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 30 მარტი, 2020
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 30 აპრილი, 2020
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 27 მაისი, 2020
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 85
შეფასებული ვებ-გვერდები 85
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 0
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 2
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 52.643
საბოლოო საშუალო ღაობა 52.643

2019: Федеральные органы исполнительной власти. Открытые данные

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 22 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 25 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 13 დეკემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 17 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 72
შეფასებული ვებ-გვერდები 72
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 16
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 10
ჩართული ექსპერტი 2
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 158
ექსპერტის კომენტარები 158
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 65.451
საბოლოო საშუალო ღაობა 66.744

2019: Адвокатура. Адвокатские палаты субъектов РФ

მონიტორინგის ციკლის შეფასების დაწყების თარიღი 7 ოქტომბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დაწყების თარიღი 2 ნოემბერი, 2019
ინტერაქციის ეტაპის დასრულების თარიღი 22 ნოემბერი, 2019
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნების თარიღი 14 დეკემბერი, 2019
საჯარო დაწესებულებები მონიტორინგის ციკლში 86
შეფასებული ვებ-გვერდები 86
საჯარო დაწესებულების დარეგისტრირებული წარმომადგენელი 3
საჯარო დაწესებულების აქტიური წარმომადგენელი 0
ჩართული ექსპერტი 4
საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის კომენტარები 0
ექსპერტის კომენტარები 0
თავდაპირველი საშუალო ღიაობა 29.135
საბოლოო საშუალო ღაობა 29.135